Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Vier vragen aan… medewerkster Eline over video interactie begeleiding
18-12-2018

Vier vragen aan… medewerkster Eline over video interactie begeleiding

Bij de Bieënkorf vinden we het belangrijk om altijd te blijven leren. Oók als medewerkers. Daarom gebruiken we videobeelden om ons eigen werk te analyseren. We stellen pedagogisch coach Eline vier vragen over hoe dat precies gaat.  
 
1. Wat is video-interactiebegeleiding?
“We filmen alledaagse situaties op de groepen: situaties waarbij onze medewerkers in contact zijn met kinderen. Hiermee kunnen we de kwaliteit van het werken met de kinderen verhogen. Doordat de medewerker achteraf samen met mij de videobeelden terug kijkt, kan ze reflecteren op haar eigen communicatie en handelen. We zetten de video steeds op pauze en analyseren wat er gebeurt. Daardoor zie je wat voor invloed jouw handelen heeft op een kind. Daar kun je een hoop van leren.” 
 
2. Waarom doet de Bieënkorf dit?
“In de dagelijkse praktijk mis je veel dingen en een micro-analyse als deze legt vast wat je normaal misschien niet ziet. We analyseren ons eigen werk, met het doel om de kinderen beter te helpen bij zijn of haar ontwikkeling. Hoe reageert een kind op jou, waar staat een kind in zijn ontwikkeling en hoe zou ik dit kind verder kunnen helpen? Door deze benadering aan te passen waar het nodig is, ben je heel bewust bezig met de individuele ontwikkeling van een kind. Tot slot heeft volgens de IKK-wet iedere medewerker van een kinderopvang per januari 2019 recht op coaching. Daar ben ik dus voor.”  

3. Waar let je op tijdens het filmen?
“Daar heb ik een voorbeeld van. Tijdens Banjertijd was mijn collega in gesprek met een groepje van acht kinderen. Eén meisje deed tijdens het gesprek veel ontdekkingen over het onderwerp, wat ze graag met de groep wilde delen. De rest van de kinderen was vooral aan het luisteren. Tijdens het terugkijken van de situatie gaf de medewerkster aan dat ze het lastig had gevonden om hiermee om te gaan. Op video zag de medewerkster dat het meisje eigenlijk heel mooie dingen vertelde, die de medewerkster juist goed had kunnen gebruiken om het gesprek met de rest van de kinderen op gang te brengen. Een leerzame situatie.”

4. Hoe pas je vervolgens toe wat je hebt gezien?
“Het gaat bij video-interactiebegeleiding vooral om de eigen ontdekkingen van de pedagogisch medewerker. Het is aan mij de taak om op de juiste momenten het beeld stop te zetten en de juiste vragen te stellen, zodat de medewerker zelf gaat zien wat zij eventueel anders zou kunnen doen. Of dat ze zich er juist bewust van wordt dat een bepaalde aanpak goed werkt. Verder ben ik per januari 2019 naast pedagogisch coach ook beleidsmedewerker, wat betekent dat ik bijvoorbeeld aan de hand van de video-interactiebegeleiding met mijn leidinggevende analyseer of het pedagogisch beleid nog past bij ons als de Bieënkorf. Oftewel: of we onze werkwijze moeten aanpassen.”   
 
* PRIVACY
De beelden die we opnemen voor de video-interactiebegeleiding worden alleen gebruikt voor interne doeleinden; voor het analyseren van de werkwijze van onze pedagogisch medewerkster. Nadat deze beelden geanalyseerd zijn, worden ze vernietigd. Niemand van buiten de Bieënkorf zal de beelden bekijken of in handen krijgen.
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring