Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. - Vacatures
 7. - Zorg in huis
 8. - Raad van Toezicht Vacatures RvT
 9. - Oudercommissie (OC)
 10. - Historie
 11. Praktisch
 12. Contact

Raad van Toezicht

Kindercentrum de Bieënkorf heeft een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat Kindercentrum de Bieënkorf verantwoord en professioneel wordt bestuurd in lijn met de Governance Code Kinderopvang. Zij heeft daarbij zowel het organisatiebelang, als het maatschappelijk belang voor ogen. De raad controleert of wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën en kwaliteit op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. Daarnaast fungeert de raad als werkgever, adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder van de Bieënkorf.
 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie leden met ieder een eigen profiel. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 3 jaar met mogelijkheid tot éénmalige herbenoeming. De samenstelling van de Raad van Toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang van de Bieënkorf ook, onafhankelijk en kritisch hun werk kunnen doen. De werkwijze van de raad voldoet aan de code Goed Toezicht.  
 
Om in contact te komen met de Raad van Toezicht kunt u mailen naar raadvantoezicht@bieenkorf.nl.
Financiering

Kinderopvangtoeslag

De financiering zal voor de meeste ouders via de kinderopvangtoeslag plaatsvinden. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat álle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening (Peuterwerk). Daarom is er voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een speciale regeling. Neem hiervoor contact op met info@bieenkorf.nl of 0570-524114.

Tarieven 2023


Onze LRK -nummers die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag:

 1. KDV 103623929
 2. GOB 199759480
 3. VSO en BSO Bonte Bende, Bikkels en SportBSO 146051622
 4. BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies 214084395

Toeslag berekenen

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van veel factoren. Benieuwd wat u aan toeslag ontvangt? Doe de berekening.

Mijn toeslag berekenen
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring