Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. - Onze werkwijze
 4. - Peuterwerk
 5. - Trias DJK
 6. - Bibliotheek op de Bieënkorf
 7. - Feest- en sluitingsdagen, tegoeden en extra opvang
 8. BSO
 9. Gastouderbureau
 10. Over ons
 11. Praktisch
 12. Contact

Kinderdagverblijf / Peuterwerk

Is uw kind tussen 0 en 4 jaar? Dan is hij of zij van harte welkom op ons kinderdagverblijf. Wij bieden opvang van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Uw kind ontwikkelt zich bij ons spelenderwijs in een vertrouwde en veilige omgeving. We helpen hen met taal-, sociaal-emotionele-, motorische- en verstandelijke ontwikkeling.
 

Kinderdagverblijf

De jongste kinderen worden opgevangen in een groep van 0 - 2 jaar. Deze kinderen hebben ieder een eigen schema dat aansluit bij de persoonlijke behoeften. We werken met zogenaamde “koppelbaby’s”. Iedere nieuwe baby in de groep wordt gekoppeld aan een vaste pedagogische medewerker. Zo wordt de “vreemde” opvangplek voor de baby eerder veilig en vertrouwd. Dagelijks organiseren we activiteiten, zoals liedjes zingen, voorlezen, kinderen laten spelen met zand, water, scheerschuim of verf en als het even kan spelen we buiten. 

"Heeft u behoefte aan ruimere openingstijden? Neem dan gerust contact met ons op."

Peuterwerk

Is uw kind tussen 2 en 4 jaar? Dan is hij of zij welkom in de peuterwerkgroepen. Dagelijks zijn er vaste speel- en leermomenten. De activiteiten op het peuterwerk zijn heel divers. We werken in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Wij gaan er van uit dat kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo ontwikkelen. Door verschillende soorten spelletjes, speelgoed en materialen stimuleren we de kinderen in hun persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling.

We leggen veel nadruk op het stimuleren van de taal. Hoe eerder en hoe meer taal bij kinderen wordt gestimuleerd, hoe beter dat is. We lezen veel voor, we hebben kringgesprekken aan de hand van vertelplaten, stellen goede vragen. De kinderen worden gevolgd met behulp van een kindvolgsysteemformulier. Op 2 momenten worden deze observaties met de ouders besproken. Het formulier wordt, als ouders hier toestemming voor geven, naar de basisschool gestuurd om zodoende de doorgaande lijn naar de basisschool te waarborgen.

Alle kinderen gaan een paar weken voor hun 4e verjaardag samen met de pedagogisch medewerker kijken bij de basisschool van hun keuze.


Inschrijven

Financiering

Kinderopvangtoeslag

De financiering zal voor de meeste ouders via de kinderopvangtoeslag plaatsvinden. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat álle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening (Peuterwerk). Daarom is er voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een speciale regeling. Neem hiervoor contact op met info@bieenkorf.nl of 0570-524114.

Tarieven 2023


Onze LRK -nummers die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag:

 1. KDV 103623929
 2. GOB 199759480
 3. VSO en BSO Bonte Bende, Bikkels en SportBSO 146051622
 4. BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies 214084395

Toeslag berekenen

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van veel factoren. Benieuwd wat u aan toeslag ontvangt? Doe de berekening.

Mijn toeslag berekenen
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring