Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact

Algemeen

Krijg ik het contract digitaal of op papier?
Het eerste contract dat u met de Bieënkorf afsluit ontvangt u altijd op papier per post, verstuurd naar uw huisadres. Bij dit eerste contract ontvangt u ook informatie over kinderopvangtoeslag, gebruik van de ouderportalen en meer. Wijzigingen op het eerste contract ontvangt u digitaal via SignRequest.
Hoe onderteken ik het digitale contract?
Wanneer er een digitaal contract is opgemaakt, ontvangt u een mail van SignRequest.
In die mail staat een link om het document te bekijken. Als u hierop klikt, ziet u het contract en kunt u het document digitaal ondertekenen.
Dit kan via uw computer, smartphone of tablet.

Om het contract digitaal te ondertekenen volgt u de volgende stappen:
 • Upload het document. Onder onze begeleidende tekst staat “Klik hier” (groene button).
 • Klik op het “pennetje” en vul de datum en uw naam in en zet uw handtekening onderaan het document.
 • Klik “Opslaan en Invoegen”.
 • Klik op “Voltooien”.
 • Bevestig de ondertekening door te klikken op “Onderteken”.
In beeld staat dan de tekst: Voltooid! Dit bericht kunt u wegklikken.

Wanneer u het contract heeft ondertekend, wordt het automatisch naar ons teruggestuurd.
U ontvangt vervolgens een tweede mail van SignRequest, waarin u het (door beide partijen) ondertekende document ontvangt.
Deze kunt u vervolgens digitaal opslaan voor uw eigen administratie.
Hoe geef ik wijzigingen in de opvang door, op het kinderdagverblijf, peuterwerk of de buitenschoolse opvang?
Wijzigingen moet u schriftelijk aanvragen. U kunt hiervoor een mail sturen naar planning@bieenkorf.nl. Wij nemen contact met u op voor wat betreft de mogelijkheden. Zodra de wijziging verwerkt is, ontvangt u een digitaal nieuw contract via SignRequest.
Hoe zeg ik het kinderdagverblijf, peuterwerk of de buitenschoolse opvang op?
Opzeggingen moet u schriftelijk doen. U kunt hiervoor dit formulier downloaden op onze website. U kunt ook een mail sturen naar planning@bieenkorf.nl. Opzeggingen kunnen op elk moment van de maand gedaan worden. Er is een opzegtermijn van 1 maand.
Hoe kan ik ons 2e kindje aanmelden?
Indien u reeds bekend bent bij Kindercentrum de Bieënkorf en/of het gastouderbureau kunt u uw kind aanmelden via het ouderportaal (https://bieenkorf.opvanguren.nl/).
Bij Mijn gegevens - Kind aanmelden kunt u enkele gegevens van uw kindje invullen. Bij de opmerkingen kunt u de wensen t.a.v. de opvangdagen vermelden.
Na uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wanneer is de Bieënkorf gesloten?
Bekijk onze sluitingsdagen op deze pagina.
Hoe werkt het met tegoeden, afmelden en extra opvang?
Spelen de kinderen buiten en hoe zit het met de zon?
We gaan als het weer het toe laat iedere dag naar buiten. Zodra de zon feller begint te worden, smeren wij kinderen in met zonnebrandcrème. Dit hoeft u niet zelf mee te geven, tenzij uw kind een speciale crème nodig heeft. Bij hele hete dagen wordt er ’s ochtends buiten gespeeld en blijven we ’s middags zoveel mogelijk binnen.

Buitenschoolse opvang

Iemand anders haalt mijn kind op, wat moet ik doen?
Graag zijn wij op de hoogte als iemand anders uw kind ophaalt van de BSO.
U kunt hiervoor een bericht via de Bieënkorf-app naar de groep sturen.
Moet ik mijn kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang als hij/zij al op het kinderdagverblijf zit of gaat dit automatisch?
U moet uw kind altijd aanmelden voor de buitenschoolse opvang. Niet alle kinderen stromen van het kinderdagverblijf door naar de BSO. Enkele maanden voor uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een mail. Hierin staat beschreven of en hoe u uw kind aan kunt melden voor de BSO. Daarnaast wordt u in die brief herinnerd aan het stopzetten van de kinderopvangtoeslag voor het kinderdagverblijf.
Kan mijn kind warme maaltijd afnemen op de buitenschoolse opvang? Mag ik zelf avondeten meegeven aan mijn kind?
Ja, dat is mogelijk. U kunt een warme maaltijd via de buitenschoolse opvang afnemen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over de maaltijden en tarieven kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van de BSO. U mag uw kind ook een eigen maaltijd meegeven of de maaltijd ‘s ochtends alvast bij de opvang in de koelkast neerzetten.
Moet ik eten/fruit meegeven naar de buitenschoolse opvang in vakanties en op margedagen?
Nee, dit hoeft niet. Als uw kind op de buitenschoolse opvang is, krijgt hij of zij fruit, lunch en andere verantwoorde tussendoortjes. We hebben op de Bieënkorf ook een gezond voedingsbeleid, dus we willen niet dat kinderen zelf snoep en dergelijke meenemen.
Wanneer mag mijn kind zelfstandig naar de buitenschoolse opvang en naar huis of school vanuit de buitenschoolse opvang?
Bij kinderen vanaf 8 jaar wordt in overleg met ouders besloten of het kind zelfstandig mag komen en gaan.
Mag mijn kind vanuit de buitenschoolse opvang zonder begeleiding naar de sport als hij of zij nog geen 8 jaar is?
Nee, dit mag niet.
Mag mijn kind uit school bij vriendje of vriendinnetje spelen?
Dat mag, maar je kind moet dan door u van tevoren afgemeld zijn bij de buitenschoolse opvang. Als uw kind dit die dag op school wil regelen, is dit niet meer mogelijk. Afspraakjes en afmeldingen mogen niet via de vervoerder lopen. Een kind dat zelfstandig naar de BSO komt, is kwetsbaar als er iets gebeurt onderweg. Om dit zoveel mogelijk uit te sluiten, mogen kinderen dus niet op school pas bedenken dat ze ergens willen spelen. Ouders zijn hier dan ook niet van op de hoogte. Vandaar dat ouders het dus van tevoren moeten regelen.

Na het spelen kan uw kind niet alsnog naar de BSO komen. Tijdens het spelen bij een vriendje of vriendinnetje is de Bieënkorf niet verantwoordelijk voor uw kind.
Mag mijn kind een vriendje of vriendinnetje meenemen uit school naar de BSO?
Dit mag eventueel op woensdag of vrijdag, als dit van tevoren is overlegd met de pedagogisch medewerkers. Er moet uiteraard wel plek zijn.
Is een stakingsdag een margedag?
Nee, een stakingsdag is geen margedag.
Op dagen dat uw kind vrij is i.v.m. een staking op de basisschool wordt uw kind op de normale opvangtijden ingepland. Wanneer u deze dag extra opvang nodig bent, kunt u dit via de Bieënkorf-app aanvragen en betalen met tegoeden of op factuur.
Mag/moet mijn kind trakteren op de buitenschoolse opvang?
Op de BSO wordt er aandacht besteed aan een jarig kind. Er wordt dan niet getrakteerd, omdat dit al op school of sport gedaan wordt. Bij het verlaten van de BSO mag er wel getrakteerd worden (dit is geen verplichting!).

Financieel

Waarom incasseert de Bieënkorf op de 15e van de maand, terwijl de kinderopvangtoeslag op de 20e van de maand wordt uitbetaald?
Onze facturen worden altijd op de 15e van de maand geïncasseerd. De reden hiervoor is dat je de kinderopvangtoeslag hierover al de 20e van de voorgaande maand van de Belastingdienst hebt ontvangen. Voorbeeld: de kinderopvangtoeslag van september ontvang je al op 20 augustus. De incasso van de opvangkosten over september vindt vervolgens plaats op 15 september.
 
Opvangkosten van een gastouder worden zelfs nog een maand later geïncasseerd, waardoor je 2 maanden vóór betaling van onze factuur al de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Voorbeeld: de kinderopvangtoeslag van mei ontvang je in april, terwijl de factuur m.b.t. de opvanguren bij de gastouder van mei pas in juni wordt geïncasseerd.
Waar vind ik mijn facturen of jaaroverzicht?
U kunt de facturen en jaaroverzichten in het ouderportaal (https://bieenkorf.opvanguren.nl/) onder Downloads - Mijn downloads vinden.

Het jaaroverzicht kunt u vanaf 1 maart van het daaropvolgende jaar downloaden.
Krijg ik een nieuw contract bij een prijsverhoging?
De eventuele tariefsverhoging wordt vóór 1 november van het voorafgaande jaar met ouders gecommuniceerd. U ontvangt geen nieuw contract. U heeft de mogelijkheid om het contract op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
Wat is het LRK-nummer van de Bieënkorf?
Het LRK-nummer is nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Per 01-08-2022 zijn onze LRK-nummers:
KDV/PW 103623929 hoofdgebouw
BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies 214084395 Bij- gebouw
VSO en BSO Bonte Bende en Bikkels en SportBSO 146051622 sporthal

Per 17-08-2020 zijn onze LRK-nummers:
KDV/PW 103623929 hoofdgebouw
VSO en BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies 214084395 Bij- gebouw
BSO Bonte Bende en Bikkels 146051622 sporthal

Onze LRK-nummers t/m 16-08-2020 zijn::
KDV/PW 103623929 hoofdgebouw
VSO 362273911 hoofdgebouw
BSO Binkies, Banjers, Bengels en Bende 214084395 Bij- gebouw
BSO Bonte Bende en Bikkels 146051622 sporthal

Op het contract dat u van ons ontvangt, staat altijd welk LRK-nummer u moet gebruiken en het uurtarief en aantal uur dat u op moet geven bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.
Als uw kind dus van opvangsoort verandert of naar de Bonte Bende of Bikkels gaat, ontvangt u van ons een nieuw contract met een nieuw LRK-nummer en moet u deze wijziging doorgeven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.
Waarom heeft de BSO meerdere LRK-nummers?
Het is wettelijk bepaald dat elk opvangadres een ander LRK-nummer krijgt.
De VSO, Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies zijn gevestigd in het Bij-gebouw op De Lange Slagen 29a.
De Bonte Bende en de Bikkels zijn gevestigd in ruimtes bij sporthal "De Lange Slag" op De Lange Slagen 29.
Geeft de Bieënkorf mijn burgerservicenummer door aan de Belastingdienst?
Ja, dat zijn we verplicht. Op basis van artikel 38 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) en artikel 1a van het uitvoeringsbesluit AWIR zijn wij verplicht om, wanneer ons dit gevraagd wordt, kosteloos informatie door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. In artikel 1b van het uitvoeringsbesluit AWIR is ook opgenomen dat het burgerservicenummer (BSN) van degene op wie de gegevens betrekking hebben, ook moet worden doorgegeven. Dit gaat om het BSN van uw kind en van u en uw partner.

Lees hier welke gegevens wij nog meer verplicht zijn aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken.
Welke gegevens geeft de Bieënkorf door aan de Belastingdienst?

Gastouderbureau

Mijn opvanguren wijzigen. Wat moet ik doen?
Geef structurele wijzigingen door aan het gastouderbureau via gob@bieenkorf.nl. Het gastouderbureau zal een addendum maken (een toevoeging) op uw overeenkomst waarin de wijziging wordt opgenomen. Deze zal digitaal ter ondertekening naar u en uw gastouder worden gestuurd. U moet wijzigingen altijd zelf doorgeven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.
Mijn gastouder is ziek of heeft vakantie. Wat nu?
Bij ziekte of afwezigheid van uw gastouder kunt u altijd contact opnemen met het gastouderbureau. Zij gaan bekijken of er een mogelijkheid is voor vervanging door een andere gastouder. Het gastouderbureau kan niet garanderen dat dit lukt, maar zal natuurlijk alle mogelijkheden bekijken.
Kan ik de risico-inventarisatie die bij mijn gastouder heeft plaatsgevonden inzien?
Ja, dit is mogelijk.
U gaat hiervoor naar het ouderportaal https://bieenkorf.opvanguren.nl/.
Vervolgens kunt u in het menu Downloads onder het kopje Mijn downloads de laatste risico-inventarisatie die bij uw gastouder heeft plaatsgevonden vinden. Ook treft u hier het Inspectierapport van de GGD aan.
Hoe zeg ik de gastouderopvang op?
Opzeggingen moet u schriftelijk doen.

- Wanneer u alleen de overeenkomst bij uw gastouder wilt beëindigen, vult u het formulier “Opzegging overeenkomst gastouder- ouder” in.
- Wanneer u de overeenkomst met de gastouder en het gastouderbureau wilt beëindigen, dan dient u het formulier “Opzegging overeenkomst gastouder- ouder” en het formulier “Opzegging contract gastouderbureau- ouder” in te vullen.
U kunt deze formulieren downloaden op onze website. Ook staan deze formulieren in uw ouderportaal.

Opzeggingen kunnen op elk moment van de maand gedaan worden. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Groep 0-2jaar

Waarom geven jullie alleen flessen tussen 9:00 en 16:00 uur?
Omdat we dan genoeg mensen hebben om dit te doen. Rond die tijden is het meeste personeel aanwezig. Flessen geven op andere tijdstippen is ook niet mogelijk vanwege de overdrachtsgesprekken bij haal- en brengmomenten.
Welke traktatie kan ik geven op de groep 0-2 jaar?
Dat kunt u het best aan de pedagogisch medewerksters van de groep vragen. Zij weten wat past bij de leeftijd van de kinderen en het voedingsbeleid.
Hoe werkt het als mijn kind borstvoeding krijgt?
Graag ontvangen wij een reserve voeding voor in de diepvries. Ook zouden wij graag één borstvoeding op koelkasttemperatuur ontvangen. Wij bewaren alle voeding in de koelkast.

Kinderdagverblijf/peuterwerk

Mag/moet mijn kind trakteren op de kinderopvang of het peuterwerk?
Op het kinderdagverblijf of het peuterwerk wordt er aandacht besteed aan een jarig kind of als een kindje afscheid neemt.

We maken er een klein verjaardags- of afscheidsfeestje van met muts, lied, cadeautje uit de cadeaumand en een traktatie vanuit de Feesttrommel.

Deze traktatie verzorgen we zelf. Op de groep hebben we verschillende soorten traktaties. Deze traktaties voldoen aan de richtlijnen vanuit ons voedingsbeleid. Voorafgaand aan de viering gaan we samen met uw kind een traktatie uitzoeken voor in de Feesttrommel.
Financiering

Kinderopvangtoeslag

De financiering zal voor de meeste ouders via de kinderopvangtoeslag plaatsvinden. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat álle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening (Peuterwerk). Daarom is er voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een speciale regeling. Neem hiervoor contact op met info@bieenkorf.nl of 0570-524114.

Tarieven 2023


Onze LRK -nummers die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag:

 1. KDV 103623929
 2. GOB 199759480
 3. VSO en BSO Bonte Bende, Bikkels en SportBSO 146051622
 4. BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies 214084395

Toeslag berekenen

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van veel factoren. Benieuwd wat u aan toeslag ontvangt? Doe de berekening.

Mijn toeslag berekenen
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring