Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. - Onze werkwijze
 4. - Peuterwerk
 5. - Trias DJK
 6. - Bibliotheek op de Bieënkorf
 7. - Feest- en sluitingsdagen, tegoeden en extra opvang
 8. BSO
 9. Gastouderbureau
 10. Over ons
 11. Praktisch
 12. Contact

Trias DJK

Soms ontwikkelt je kind zich niet zoals je verwacht. Je kind kan bijvoorbeeld veel moeite hebben met samen spelen, praten, luisteren, veranderingen of veel prikkels. Dit kan zich uiten in driftbuien of andere (gedrags)problemen.
Trias Jeugdhulp helpt jonge kinderen en hun gezin om hun talenten optimaal te ontwikkelen, waarbij ze zichzelf kunnen zijn.


Trias Jeugdhulp ondersteunt kinderen en hun gezin zoveel mogelijk thuis, op het kinderdagverblijf, het peuterwerk, school en/of bij de (sport)club. Als dit niet voldoende helpt, biedt Trias de mogelijkheid tot dagbehandeling.
Trias Jeugdhulp heeft bij Kindercentrum de Bieënkorf een groep Dagbehandeling Jonge Kind voor kinderen van 2-7 jaar. Je kind krijgt hier op afgesproken dagdelen de begeleiding die hij of zij nodig heeft.

Dagbehandeling Jonge Kind
Wanneer er zorgen zijn rondom de opvoeding, ontwikkeling en/of het gedrag van kinderen van 2 tot 7 jaar, biedt de Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) hulp aan deze kinderen en het gezin. Vaak spelen er meerdere klachten en zorgen tegelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kind moeite heeft met het uitvoeren van opdrachten, snel afgeleid is en het lastig vindt om contact te maken met leeftijdsgenootjes. Er is een achterstand in de motorische ontwikkeling (beweging) of er zijn problemen met taal en spraak.

Specialistische hulp
Bij sommige kinderen die de dagbehandeling bezoeken is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waardoor ze baat hebben bij een specifieke benadering.
Ook schoolgaande kinderen die problemen hebben met bijvoorbeeld leren, concentreren, samen spelen, vaak driftbuien krijgen of ongewenst gedrag vertonen kunnen op hulp rekenen van Trias Jeugdhulp. Je kind kan dan (waar mogelijk) enkele dagen de school en enkele dagen de DJK bezoeken.

Hoe ziet de dagbehandeling eruit?
In een groep zitten ongeveer 8 kinderen. Elk kind heeft een eigen mentor met wie je als ouder/verzorger het contact onderhoudt. We bieden kinderen een veilige, gestructureerde en rustige omgeving. Binnen een duidelijk dagritme kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van pictogrammen, zodat je kind weet wat die dag gaat gebeuren.
We sluiten met onze activiteiten zoveel mogelijk aan op wat je kind al kan en richten ons op het vergroten van zijn of haar vaardigheden.
We kijken goed naar waar het ongewenste gedrag vandaan komt en oefenen met de kinderen het gewenste gedrag. Doordat gewenst gedrag wordt beloond, zal jouw kind dit ook buiten de dagbehandeling meer laten zien.

Hoe wij werken
Het aantal dagen of dagdelen waarop je kind naar de dagbehandeling komt, wordt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de verwijzer bepaald. Bij de dagbehandeling wordt gewerkt aan leer- en ontwikkelingsdoelen die we gezamenlijk opstellen. Er wordt goed gekeken naar wat het belangrijkste is voor je kind om te leren op de dagbehandeling, passend bij de leeftijd en ontwikkeling. Aansluitend aan de dagbehandeling, overleggen we over wat de beste vervolgplek of schoolkeuze voor je kind kan zijn. De dagbehandeling duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden.
Wij betrekken je gezin actief bij wat er op de groep gebeurt. We bespreken hoe het gaat met de ontwikkeling van je kind en hoe je kind de geleerde vaardigheden thuis toepast. Ook denken we met ouder(s)/verzorger(s) mee in wat je kind van je vraagt in de opvoeding thuis. We kijken mee in het contact tussen ouder en kind en hoe je het beste om kunt gaan met het gedrag van je kind.

Behandelteam
De medewerkers van de dagbehandeling worden ondersteund door ambulant hulpverleners, trajectcoördinatoren en gedragswetenschappers.
Ook biedt de locatie de mogelijkheid voor observatie, fysiotherapie en logopedie. De dagbehandeling werkt samen met de medewerkers van het peuterwerk, kinderopvang of school, zodat je kind ook hier passende begeleiding zal krijgen.

Verwijzing
Voor de hulp die Trias Jeugdhulp biedt is een toewijzing nodig, die aangevraagd kan worden bij de gemeente. Met de juiste verwijzing wordt de hulp door Trias Jeugdhulp door de gemeente vergoed.

Lees hier de folder van Trias Jeugdhulp. Of kijk voor meer informatie op www.triasjeugdhulp.nl.
Financiering

Kinderopvangtoeslag

De financiering zal voor de meeste ouders via de kinderopvangtoeslag plaatsvinden. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat álle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening (Peuterwerk). Daarom is er voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een speciale regeling. Neem hiervoor contact op met info@bieenkorf.nl of 0570-524114.

Tarieven 2023


Onze LRK -nummers die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag:

 1. KDV 103623929
 2. GOB 199759480
 3. VSO en BSO Bonte Bende, Bikkels en SportBSO 146051622
 4. BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies 214084395

Toeslag berekenen

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van veel factoren. Benieuwd wat u aan toeslag ontvangt? Doe de berekening.

Mijn toeslag berekenen
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring