Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. Corona
 3. KDV / Peuterwerk
 4. BSO
 5. Gastouderbureau
 6. Over ons
 7. - Zorg in huis
 8. - Vacatures
 9. - Oudercommissie (OC)
 10. - Historie
 11. Praktisch
 12. Contact

Oudercommissie

Zoals alle kinderopvang-organisaties heeft de Bieënkorf een Oudercommissie. De Wet Kinderopvang stelt dit verplicht. De Oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en de ouders die gebruik maken van het kindercentrum (kinderdagverblijf, gastouderbureau, peuterwerk, buitenschoolse opvang). De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Dit kan gaan over veranderingen in de organisatie, het beleid (bijvoorbeeld groepsgrootte), prijsstelling, openingstijden, maar ook over voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en hygiëne. Om dit goed te kunnen doen, is het onze taak te overleggen met het hoofd van het kindercentrum en een platform te zijn voor de signalen uit de achterban (u dus!). Het is belangrijk voor het kindercentrum om te weten wat er leeft bij ouders die gebruik maken van het kindercentrum.

Doelstellingen Oudercommissie

Het doel is de algemene belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Te adviseren ten aanzien van de algemene belangen van de ouders van het kindercentrum bij het hoofd en het bestuur. Verder organiseren wij namens het kindercentrum de ouderavond en De dag van de Leidster. De Oudercommissie komt gemiddeld eens per twee maanden bij elkaar. Daarnaast wonen wij twee keer per jaar een bestuursvergadering bij.
 
Wij vinden het erg prettig om van onze achterban, u dus, te vernemen wat er verbeterd kan worden, welke problemen eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat! Meer weten? Download hier het reglement of stel uw vraag aan één van de leden persoonlijk. Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën kunt u mailen naar ocbieenkorf@hotmail.com
 
Vanzelfsprekend zullen wij, indien gewenst of noodzakelijk, vertrouwelijk omgaan met uw informatie en u altijd een terugkoppeling geven over wat er met uw vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan. 
Financiering

Kinderopvangtoeslag

De financiering zal voor de meeste ouders via de kinderopvangtoeslag plaatsvinden. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat álle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening (Peuterwerk). Daarom is er voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een speciale regeling. Neem hiervoor contact op met info@bieenkorf.nl of 0570-524114.

Download tarieven 2019


Onze LRK -nummers die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag:

 1. KDV 103623929
 2. BSO Binkies, Banjers, Bengels en Bende 214084395
 3. GOB 199759480
 4. BSO Bonte Bende en Bikkels 146051622
 5. VSO 362273911

Toeslag berekenen

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van veel factoren. Benieuwd wat u aan toeslag ontvangt? Doe de berekening.

Mijn toeslag berekenen
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring