Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Vier vragen aan… Esther en Jessica over de aangescherpte kwaliteit van de opvang
19-11-2019

Vier vragen aan… Esther en Jessica over de aangescherpte kwaliteit van de opvang

De behoefte van elk kind centraal, meer zelfsturing en een betere speel-leeromgeving: het zijn een paar van de verbeterpunten die de Bieënkorf de laatste tijd heeft doorgevoerd op de peutergroepen nadat pedagogisch medewerkers Esther en Jessica een VVE-verdiepingscursus volgden. We stellen Esther en Jessica vier vragen over de aangescherpte kwaliteit.
 
1. Wat is de belangrijkste verbetering?
Jessica: “Het belangrijkste punt is ‘meer differentiatie’. Dat houdt in dat we de activiteiten van de peuters meer aanpassen op de kinderen zelf. In de peutergroepen zitten kinderen van 2 tot 4 jaar, maar een 4-jarige heeft heel andere interesses dan een 2-jarige. Bovendien hebben binnen die leeftijdsgroepen kinderen ook weer verschillende behoeftes: het ene kind heeft meer uitdaging nodig dan de andere. We splitsen de groep dus op naar behoefte.” Esther: “Een voorbeeld is het woordweb. We werken altijd met een thema, ‘boerderij’ bijvoorbeeld, en in het woordweb staan woorden die kinderen herkennen. Voorafgaand aan een nieuwe themaperiode bespreken we die met elkaar. Kinderen die daar misschien moeite mee gaan hebben, nemen we eerst apart. Zo kunnen zij op eigen tempo het thema verkennen. We gebruiken hierbij materialen, zoals dierenknuffels- of poppetjes, zodat de woorden tastbaar worden.”
 
2. Welke punten hebben jullie nog meer aangescherpt?
Jessica: “Zelfsturing heeft een belangrijkere rol. We laten de kinderen meer zelf dingen ontdekken en met elkaar spelen. Als er een conflict is, gaan we er niet meteen bovenop zitten. Zo kunnen ze het eerst zelf proberen op te lossen. Door zelfsturing kunnen kinderen zich beter ontwikkelen: ze leren rekening houden met elkaar; op hun beurt wachten, samen spelen. Zelfsturing is belangrijk voor een eigen ‘ik’. Dit bieden wij aan door middel van gerichte activiteiten, zoals rollenspellen.” Esther: “En zo zijn er nog wat veranderingen die we hebben doorgevoerd; zoals een verbeterd contact met ouders.”
 
3. Zijn er ook nieuwe activiteiten bijgekomen op de peutergroep?
Esther: “Geen nieuwe, maar wel verbeterde activiteiten.  Zo werkten we al met verschillende hoeken: een leeshoek, bouwhoek, enzovoort. Die hebben we uitdagender gemaakt en meer afgebakend. Hier komt ook het thema ‘differentiatie’ weer terug. Kinderen moeten spelenderwijs een thema kunnen ontdekken: is het thema bijvoorbeeld ‘bakken’ dan moeten ze dit in het keukentje ook echt kunnen uitvoeren.” Jessica: “Ook hebben we ons dagritme aangescherpt door middel van gerichtere activiteiten. En bij ieder onderdeel van de dag hoort een liedje dat we met de kinderen zingen als het begint. Daardoor gaan ze de activiteiten herkennen en weten ze precies wat er van ze wordt verwacht. We betrekken ze zo spelenderwijs bij het dagritme.”
 
4. Wat is het doel van deze verbeteringen?
Esther: “Het belangrijkste doel dat we door differentiatie bereiken is dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en goed voorbereid doorstromen naar de basisschool. De behoefte van ieder kind staat centraal en hier spelen we op in. Dat doen we door in kleine groepjes te werken en gerichter bezig te zijn met de ontwikkeling van het kind. We waren hier eerder natuurlijk ook al mee bezig, maar nu nog bewuster. Uiteindelijk is de opvang hierdoor aantrekkelijk voor ieder kind, ondanks de verschillen tussen kinderen. We vinden het belangrijk om ons altijd te blijven verbeteren.”
 
Over de VVE-verdiepingscursus
Pedagogisch medewerkers die op peutergroepen staan, zijn vanuit de overheid verplicht een VVE-verdiepingscursus doen. Met deze cursus krijgen alle medewerkers dezelfde stevige basis die nodig is om jonge kinderen op pedagogisch verantwoorde manier op te vangen. Esther en Jessica deden de cursus kortgeleden en voerden vervolgens de meest recente kwaliteitsslag door.
 
Zo analyseren wij ons eigen werk
Bij de Bieënkorf vinden we het belangrijk om altijd te blijven leren. Oók als medewerkers. Daarom gebruiken we videobeelden om ons eigen werk te analyseren. Pedagogisch coach Eline vertelt hoe dat in z’n werk gaat.
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring