Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Partner in de spotlight: Joyce Hendriks van logopediepraktijk Salland
17-12-2018

Partner in de spotlight: Joyce Hendriks van logopediepraktijk Salland

Om onze kennis en ervaring aan te vullen en een zo compleet mogelijk pakket aan zorg te bieden, werken we samen met allerlei partners. Maandelijks stellen we één van onze partners aan jullie voor. Deze maand: Joyce Hendriks van logopediepraktijk Salland.
 
Iedere vrijdagochtend komt Joyce langs op de Bieënkorf; haar collega Rianne is er iedere maandag. Joyce: “We helpen kinderen van verschillende groepen van de Bieënkorf met hun spraak- en taalproblemen. Dat doen we spelenderwijs, want dat werkt het beste.”

Moeite met klanken
Joyce pakt verschillende soorten problemen aan. Per behandeling helpt ze één kind, zodat deze individueel aan zijn of haar ontwikkeling wordt geholpen. “Een voorbeeld van zo’n probleem is moeite met het uitspreken van bepaalde klanken. Zo hebben sommige kinderen moeite met de letter T. Het woord ‘taart’ wordt dan ‘kaak’. Ook de letter S in combinatie met een ander medeklinker is vaak lastig. Een woord als ‘spin’ wordt dan ‘pin’. Ouders weten vaak wel wat hun kind bedoelt, maar voor leidsters of leeftijdgenoten kan het kind onverstaanbaar zijn.”

Oorzaken
Maar logopedie gaat niet alleen over de uitspraak van letters: Joyce helpt ook kinderen die slissen. Of kinderen die een kleine woordenschat hebben, moeite hebben met zinsopbouw of überhaupt nog niet echt praten. “Voor taal- of spraakproblemen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Het kan puur in de aanleg zitten, maar het kan ook zijn dat het kind thuis weinig gestimuleerd wordt. Of dat het tweetalig is, een motorische achterstand of een gehoorprobleem heeft… Het kan van alles zijn. Sommige kindjes zijn binnen een half jaar geholpen, sommige hebben een paar jaar nodig.” Naast jonge kinderen behandelt de logopedist ook oudere kinderen voor bijvoorbeeld tong- en mondproblematiek en problemen met de stem, taal, lezen of spelling.
 
Spelenderwijs
Voor het op gang helpen van spraak of taal gebruiken de logopedistes verschillende soorten speloefeningen, waarbij bijvoorbeeld steeds een bepaalde letter of klank moet worden herhaald. “Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken, observeren ze de kinderen eerst om te kijken of de communicatieve basisvoorwaarden aanwezig zijn (oogcontact, aandacht, luisterhouding, beurtgedrag, imitatie). Als die er niet zijn, wordt eerst daaraan gewerkt. Bijvoorbeeld: via spelletjes om en om op elkaar reageren, of voorlezen om zo aandacht en luisterhouding te stimuleren en imitatie uit te lokken. Ook gebruiken we gebaren om de communicatie te ondersteunen.”
 
Meerdere disciplines
Volgens Joyce is het heel prettig dat er bij de Bieënkorf meerdere disciplines onder één dak zitten. “Het is makkelijk schakelen met de pedagogisch medewerkers: we wisselen bijzonderheden of vragen met elkaar uit, en ik geef hen tips over hoe ze de spraakontwikkeling van het kind in de groep kunnen stimuleren. Ook sturen de pedagogisch medewerkers mij de thema’s door waar op dat moment mee gewerkt wordt, zodat mijn behandeling daarop aansluit. Tot slot ben ik soms bij een overleg aanwezig waar bijvoorbeeld iemand van het Trias-groepje bij is, of een orthopedagoog, en ook ouders en pedagogisch medewerkers. Iedereen die betrokken is bij het kind kan zo makkelijk met elkaar communiceren.”
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring