Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2022 Kinderopvangtoeslag Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
 16. Corona
Nieuwe regels per 1 januari 2019 i.v.m. aanscherping wet IKK
06-03-2019

Nieuwe regels per 1 januari 2019 i.v.m. aanscherping wet IKK

Vanaf 1 januari zijn er een aantal nieuwe maatregelen waaraan kindercentra en dus ook de Bieënkorf moeten voldoen. Dat komt door een veranderde Wet IKK, die de kwaliteitseisen verder heeft aangescherpt. We zetten de veranderingen even op een rij.
 
Aantal baby’s per pedagogisch medewerker omlaag
De medewerker-kind-ratio voor baby’s is veranderd. Deze regel zegt iets over het aantal baby’s dat een pedagogisch medewerker onder zijn of haar hoede mag hebben. Het maximaal aantal baby’s per medewerker ging van 4  0-jarigen naar 3  0-jarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het belangrijke eerste levensjaar.
 
Aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog bij de BSO
Ook voor de buitenschoolse opvang is de medewerker-kind-ratio veranderd als het gaat om kinderen van 7 jaar en ouder. Hier mogen juist meer kinderen onder de hoede van de pedagogisch medewerker vallen: van 10 naar 12 kinderen. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar gaat het maximaal aantal kinderen per medewerker naar 11. Dat kan invloed hebben op de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte.
 
Pedagogisch coach/beleidsmedewerker is verplicht
Vanaf nu moet er in ieder kindercentrum een pedagogisch coach/beleidsmedewerker werken die de pedagogisch medewerkers coacht bij de dagelijkse werkzaamheden. Deze coach houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Bij de Bieënkorf is vanaf 2019 Eline Pelgrim de pedagogisch coach/beleidsmedewerker. In het kader van de coaching van de pedagogisch medewerkers houdt zij zich bezig met video-interactie-begeleiding. Hier lees je meer over deze vorm van coaching.
 
Bovenstaande maatregelen zijn ingegaan per 1 januari 2019. Ook vanaf 1 januari 2023 worden er nieuwe regels toegevoegd in de Wet IKK. Hier vind je meer over de veranderingen vanaf 2023.
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring