Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Vier vragen aan... de GGD over de vernieuwde Wet kinderopvang
12-12-2017

Vier vragen aan... de GGD over de vernieuwde Wet kinderopvang

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet Kinderopvang (IKK) aangescherpt. Welke gevolgen heeft dit voor een kinderopvangorganisatie zoals de Bieënkorf? We stelden vier vragen hierover aan Gerdie Evenhuis, toezichthouder bij GGD IJsselland.

Wat houdt de nieuwe wet in het kort in?
“De veranderingen hebben vooral tot doel om de pedagogische kwaliteit verder te verbeteren, de veiligheid en gezondheid verder aan te scherpen en om het toezicht en de handhaving in de kinderopvang te verbeteren. Er zullen op meerdere gebieden veranderingen doorgevoerd gaan worden.

Waarom is die wetswijziging er?
“Allereerst wil ik benadrukken dat de wet niet nieuw is. De Wet Kinderopvang bestaat al sinds 2005, en die wet wordt zo nodig één a twee keer per jaar bijgesteld. De veranderingen die er nu aankomen hebben echter verregaande consequenties voor kinderopvangorganisaties dan andere keren. Daarom is er nu meer aandacht voor.”

Wat zijn de consequenties voor een kinderopvang zoals de Bieënkorf?
“Op het gebied van pedagogische kwaliteit komt het erop neer dat er nog meer aandacht komt voor de kinderen. Voor kinderen van 0-4 jaar zal één mentor aangesteld worden, die gedurende de hele voorschoolse periode de ontwikkeling van het kind volgt. Daarover zal dan regelmatig geëvalueerd worden met de ouders. Om de emotionele veiligheid verder te vergroten, wordt de beroepskracht-kindratio aangescherpt. Dit houdt in: meer vaste gezichten voor de jongste kinderen. Ook aan het aantal stagiaires en vrijwilligers worden eisen gesteld.
Op het gebied van veiligheid zijn er ook aanpassingen. Allereerst moet er vanaf 1 januari 2018 altijd iemand in het gebouw aanwezig zijn die in het bezit is van kinder-EHBO. Verder moeten de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor kinderen nog beter in kaart gebracht worden. Elke kinderopvang moet een zogenaamd cyclisch veiligheids- en gezondheidsbeleid ontwikkelen. De risico’s zijn natuurlijk allang wettelijk vastgesteld, maar elke opvang moet nu een helder plan hebben liggen, waarin staat hoe de grote risico’s worden ondervangen, en daarnaast hoe aan de kinderen geleerd wordt om om te gaan met de kleinere risico’s. Verder hebben de nieuwe regels ook betrekking op het voorkomen en omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord, tussen kinderen, en ook tussen kinderen en medewerkers en andersom.”

Wat is de rol van de GGD hierin?
“Wij toetsen de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de breedste zin van het woord. We brengen minimaal 1 x per jaar onaangekondigde bezoeken aan de kinderopvangorganisaties, waarbij we inspecteren of ze zich aan de wet houden. Zo zorgen we ervoor dat kinderopvang op een hoog niveau blijft. Uiteindelijk willen de GGD en de kinderopvangorganisaties allebei hetzelfde, en dat is goede verantwoorde kinderopvang.”
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring