Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief maart 2022
22-03-2022

Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief maart 2022

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org.
 

Een terug- en vooruitblik

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van de twee kindcentra. Er zijn al belangrijke stappen gezet. De mijlpalen van 2021 én een doorkijkje naar de planning tot en met 2025 vind je op www.scholenvoormorgen.org. De overzichten van Olst en Wijhe geven op hoofdlijnen een beeld van de werkzaamheden die zijn verricht en nog gaan komen.
>> Klik hier voor de tijdlijn van kindcentrum Olst
>> Klik hier voor de tijdlijn van kindcentrum Wijhe
 

Samenwerking kinderopvang en scholen

School en kinderopvang dragen ieder op hun manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Zowel in Wijhe als Olst werken scholen en kinderopvang nauw met elkaar samen. Dat deden ze al, maar in aanloop naar de kindcentra is deze samenwerking extra versterkt.

Pedagogisch medewerkers op school
Zowel in Olst als Wijhe werken pedagogisch medewerkers van de opvang (KOOS en de Bieënkorf) naast hun werk op buitenschoolse opvang (BSO) als onderwijsassistent op school. Dit biedt voordelen voor zowel leerlingen als collega’s en is een mooi voorbeeld van samen de kar trekken en hetzelfde doel nastreven: de ontwikkeling van kinderen in Olst en Wijhe. Lees hieronder het verhaal van Liselot en Jezebel.
 

De kracht van samenwerking tussen opvang en onderwijs in de praktijk

Liselot (27) en Jezebel (49) werken beiden als pedagogisch medewerker bij de Bieënkorf en sinds vorig jaar óók als onderwijsassistent bij Mijnpleinschool Wijhe. “Het basisonderwijs heeft me altijd al geboeid,” vertelt Liselot. “Via de Bieënkorf heb ik al eerder met veel plezier op scholen in Wijhe gewerkt. Toen de mogelijkheid ontstond om als onderwijsassistent aan de slag te gaan, heb ik geen moment getwijfeld. Ik vind de combinatie erg leuk. Het didactische op school en het vrije van de buitenschoolse opvang (BSO). Voor mij persoonlijk heeft het ook voordelen, want door de combinatie kom ik aan een fulltime baan. Dat is met alleen het werken op de BSO simpelweg niet mogelijk.”

Dat laatste geldt ook voor Jezebel. “Op de BSO werk je normaal gesproken alleen ’s middags. Door nu ’s ochtends bij Mijnpleinschool Wijhe te werken, heb ik een langere werkdag. Ik vind de combinatie vooral héél leuk en werkinhoudelijk interessant. Op school ondersteun ik de leerkracht door aanwezig te zijn in de klas, vragen van kinderen te beantwoorden na de instructie van de juf en kinderen in kleine groepjes te begeleiden. Dat ik zowel op school als de BSO werk, heeft ook voordelen voor kinderen. Als je op school dezelfde kinderen ziet als op de BSO, ben je een bekend gezicht voor kinderen en andersom.” Liselot kan dit beamen: “Je ziet meer van kinderen en kunt daardoor beter een beeld vormen van een kind. Als kinderen op de BSO over hun dag vertellen, weet ik waar ze het over hebben. Als er op school dingen gebeurd zijn zoals een verjaardag, ruzies of valpartijen weet ik dat al. Laatst had een kindje op de BSO last van haar knie. Ik vroeg haar hoe dat kwam, maar ik had er even niet aan gedacht dat ze op school gevallen was. Dus ik kreeg als antwoord ‘dat weet je toch wel? Ik was op school gevallen!’
Zowel Jezebel als Liselot vinden het waardevol dat de Bieënkorf en school steeds meer met elkaar samenwerken. Voor de toekomst hopen ze dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers elkaar in het belang van kinderen nog beter kunnen vinden. De eerste stappen zijn in ieder geval gezet!
 
 

Gezamenlijke bijeenkomsten

Om de overstap naar school voor kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er regelmatig overleg tussen scholen en kinderopvang in Olst en Wijhe. In Olst is er bijvoorbeeld het ‘peuter-kleuter-overleg’. Drie keer per jaar ontmoeten leerkrachten van de onderbouw en pedagogisch medewerkers van de opvang elkaar over kinderen met een VVE-indicatie (voorschoolse of vroegschoolse educatie). De jeugdverpleegkundige van de GGD sluit ook aan bij dit overleg. Door elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen wordt de overdracht tussen opvang en school steeds beter op elkaar afgestemd. Annemarieke Bruins Slot, pedagogisch medewerker bij De Peuterpost van KOOS, vertelt: “Als Peuterpost en onderwijs stemmen we onze manier van werken zoveel mogelijk op elkaar af. Zo wordt De Peuterpost steeds meer een voorloper van groep 1 waar we leren ‘in het klein’. De overstap naar school is daardoor voor een kind minder groot. Ondanks dat we nog niet in hetzelfde gebouw zitten, werken we al veel met elkaar samen en is er steeds meer sprake van een doorlopende leerlijn. Straks in het nieuwe gebouw wordt de samenwerking alleen nog maar gemakkelijker.”
Een aantal andere concrete voorbeelden van de samenwerking zijn:
• Leerkrachten komen, indien nodig, kinderen met een VVE-indicatie observeren op De Peuterpost
• Gesprekken tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders over kinderen met een VVE-indicatie
• Het voornemen om de peuters uit de opvang van KOOS en de kleuters van de scholen met elkaar te laten spelen op het schoolplein.
 

Vrijkomende schoollocaties in Olst en Wijhe

Zodra de scholen in Olst en Wijhe naar het nieuwe kindcentrum verhuizen, komen de schoolgebouwen waar de kinderen nu les krijgen leeg te staan.
De schoolgebouwen worden dan weer overgedragen aan de gemeente. Momenteel staan er al een aantal schoollocaties leeg, zoals de Aloysius en Klimboom op de Boskamp. De gemeente bekijkt met o.a. inwoners wat er met deze locaties gaat gebeuren. Wil je hier meer over lezen? Bekijk dan de website van de gemeente:
www.olst-wijhe.nl/vrijkomendeschoollocaties.
 

Huren als een eigenaar

Het kindcentrum Olst werkt straks samen met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) via het concept ‘huren als een eigenaar’. Voor Wijhe is dat ook de bedoeling. Dat betekent dat SMV eigenaar is van het kindcentrum inclusief de gymzaal. SMV ontwikkelt en onderhoudt de gebouwen en verhuurt deze aan de partijen die er gebruik van maken. Dat zijn nu de gemeente, de schoolbesturen De Mare en mijnplein en kinderopvangorganisaties KOOS (Olst) en de Bieënkorf (Wijhe). Dit wordt mogelijk nog aangevuld met andere functies die met kinderen te maken hebben zoals logopedie, Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg.
SMV heeft veel ervaring op het gebied van ontwikkelen en onderhouden van energieneutrale kindcentra. Voor de bouw van het kindcentrum in Olst is er in november 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend met SMV. Momenteel werken we aan intentieovereenkomst met SMV voor het kindcentrum in Wijhe. Lees meer over de werkwijze van SMV op hun website www.mvastgoed.nl.
 

Nieuwsbrief Scholen voor Morgen

Deze nieuwsbrief is de laatste gezamenlijke (van Olst en Wijhe) nieuwsbrief over Scholen voor Morgen. Vanaf juni verschijnen er ieder kwartaal twee uitgaves van de nieuwsbrief: één voor Olst en één voor Wijhe. Wil je de nieuwsbrief blijven ontvangen? Schrijf je dan hieronder in:
>> Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Wijhe
>> Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Olst
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring