Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
 Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #3 Juli 2023
19-07-2023

Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #3 Juli 2023

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.nl.
 

Waar staan we?

“Echt gaaf om samen na te denken over het nieuwe kindcentrum!”

“We krijgen er steeds meer zin in,” vertelt Ruben van der Woude, directeur van Mijnpleinschool Wijhe. Onlangs startte er een werkgroep met medewerkers van Mijnpleinschool Wijhe, De Wije en De Bieënkorf om na te denken over alle eisen en wensen voor het nieuwe kindcentrum.

De medewerkers in de werkgroep brengen op basis van hun visie op opvang en onderwijs in kaart welke elementen zij belangrijk vinden om straks terug te zien in het gebouw. Als alle eisen en wensen helder zijn volgt een vertaling in een zogenoemd ‘programma van eisen’ en een ontwerp. “We hebben opnieuw ingezoomd op onze gezamenlijke waarden. Zo vinden we een doorgaande leerlijn belangrijk dus lijkt het logisch dat peuters en kleuters in het kindcentrum dicht bij elkaar zitten. Ook bezoeken we andere scholen en kindcentra om inspiratie op te doen voor ons nieuwe gebouw. Het helpt voor je verbeelding van het nieuwe gebouw heel erg om nu concreet aan de slag te zijn. We staan er positief in en denken als partners ook met elkaar mee. Echt gaaf om hier samen aan te werken!”
 

“Leerzaam voor kinderen én leraren”

De samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs

De basisscholen in Wijhe werken steeds meer samen met het voorgezet onderwijs. Sinds kort is er een werkgroep die onderzoekt op welke manier ze gebruik kunnen maken van elkaars expertise, gebouwen en materialen. Ook bekijken ze hoe ze samen kunnen werken rondom onderwijs en schoolactiviteiten.

“Samenwerken is belangrijk, omdat we veel van elkaar kunnen leren,” aldus Janneke Weulink, kwartiermaker Scholen voor Morgen. “Zo maken we het onderwijs beter en mooier voor kinderen en leraren en brengen we de talenten en mogelijkheden van leerlingen met elkaar in verbinding. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten rondom de talentontwikkeling van kinderen, sport- en cultuurdagen en burgerschapsactiviteiten. Kinderen die heel goed zijn in bijvoorbeeld rekenen, kunnen straks bijvoorbeeld al wiskundeles volgen op de middelbare school. Álle leerlingen profiteren daarvan.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs leren namelijk óók weer van het uitleg geven aan jongere kinderen.”
 

Onderzoek: ´Samenwerken in leren en opvoeden´

Om de kinderen in Wijhe een zo goed mogelijk opvang- en onderwijsaanbod aan te bieden, doen Mijnpleinschool Wijhe, de Wije en de Bieënkorf mee aan het landelijke onderzoek ‘Samenwerken in leren en opvoeden.’ Onderzoekers brengen de samenwerking tussen professionals uit de kinderopvang, het basisonderwijs en de jeugdhulp in kaart.

In het onderzoek wordt gekeken in hoeverre de samenwerking tussen de verschillende partijen invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen van 3 tot 8 jaar. Het onderzoek duurt drie jaar. We werken voor dit project samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool KPZ. Meer weten over het onderzoek? Neem contact op Armanda Jansen via a.janssen@mijnplein.nl.
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring