Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2023 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #2 December 2022
15-12-2022

Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #2 December 2022

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org.


Stap voor stap

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de realisatie van kindcentrum Wijhe. Dat gaat stap voor stap. Zo krijgt de samenwerking tussen opvang en onderwijs steeds verder vorm. In deze nieuwsbrief delen we daar graag een mooi voorbeeld van.

Fleur en Damian ontdekken hun nieuwe school
Mijnpleinschool Wijhe, De Wije en de Bieënkorf proberen de overstap voor kinderen naar school zo makkelijk mogelijk te maken. Een van de dingen die ze daarvoor organiseren is dat kinderen voordat ze de overstap maken, een keer komen kijken op de school van hun keuze samen met een pedagogisch medewerker van de Bieënkorf.

Fleur en Damian hebben er zin in. ‘Wij gaan naar de basisschool!’ roept Fleur met haar jas al aan in de hal bij de Bieënkorf. Samen met Damian rent ze naar de elektrische bakfiets waar pedagogisch medewerkster Melissa op hen wacht. In de bakfiets wordt er druk gekletst tot het gebouw in zicht komt. ‘We zijn er!’ roept Damian. Op het plein geeft Melissa de twee kinderen de hand en samen lopen ze het gebouw van De Wije binnen. Daar worden ze opgewacht door een groep enthousiaste kleuters en meester Jorn. Hij geeft Damian en Fleur een hand. ‘Goedemorgen, wat gezellig dat jullie er zijn! Ik ben meester Jorn. Jullie mogen eerst je jas ophangen en daarna gaan we naar de klas.’
Dankzij een paar behulpzame kleuters zijn de jashaakjes van Damian en Fleur snel gevonden. Vrolijk huppelen ze vervolgens met de andere kinderen achter meester Jorn aan. In het lokaal zijn er al kinderen aan het spelen. Fleur en Damian blijven dicht bij Melissa en kijken een beetje onzeker om zich heen. Met wat aanmoediging lopen ze het lokaal in en vinden ze al snel hun weg. Alles in het lokaal wordt bekeken en ontdekt. Als Damian met verwondering naar kleuren en afbeeldingen op de muur kijkt komt meester Jorn bij hem staan. ‘Deze kleuren staan voor de dagen van de week,’ vertelt hij. ‘Eronder staat wat we op een dag doen. We gaan zo buiten spelen, maar eerst nog even in de kring.’ Een kleuter vraagt of Damian mee wil doen met een spelletje. Dat wil hij wel. Samen met een groepje kleuters probeert hij visjes te vangen. Fleur is ondertussen op ontdekkingstocht en wordt op de voet gevolgd door een aantal andere kleuters.
‘We gaan opruimen!’ roept meester Jorn na een tijdje. Na het opruimen nemen de kinderen plaats in de kring. Voor Fleur en Damian is er ook een stoel met hun naam. Ze gaan een beetje onwennig zitten. Gelukkig is Melissa dichtbij.

Fleur: ‘Het was leuk!’

Na een kort kringmoment stuiven de kleuters naar buiten. Damian en Fleur blijven even vragend zitten en staan dan ook op om hun jas aan te trekken. Eenmaal buiten staan ze er ietwat verloren bij. Na de andere kinderen geobserveerd te hebben stapt Fleur op een fiets en vermaakt Damian zich op de glijbaan. Jorn en Melissa wisselen ondertussen kort wat informatie uit. ‘Het is goed om de kinderen al een keer gezien te hebben voordat ze komen wennen,’ vindt Jorn. ‘Voor Fleur en Damian is het prettig dat ze mij, het lokaal en de andere kinderen al op een laagdrempelige manier hebben gezien.’ Melissa beaamt dat. ‘Voor de kinderen voelt het vertrouwd dat er een pedagogisch medewerker mee is. Het geeft ze houvast. We nemen ze aan de hand mee zodat ze alvast wat dingen herkennen als ze straks naar school gaan. Ik vind het belangrijk er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat kinderen als ze vier zijn zo goed mogelijk voorbereid op school komen.’

Fleur en Damian hebben een goede ochtend gehad. ‘Het was leuk,’ vindt Fleur nadat ze zijn uitgezwaaid door alle kleuters en weer in de bakfiets stappen. Damian knikt: ‘Vooral de glijbaan.’
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring