Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
 Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #2 April 2023
21-04-2023

Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #2 April 2023

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org.
 

Belangrijke stappen in realisatie kindcentrum

Extra financiële middelen
In februari hebben we je via deze nieuwsbrief geïnformeerd over de gestegen kosten voor de realisatie van de kindcentra in Olst en Wijhe en het verzoek aan de gemeenteraad om extra financiële middelen ter compensatie. Op 27 maart heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er extra geld beschikbaar komt. Nu dit besluit genomen is kunnen we weer vervolgstappen zetten: het voorlopig ontwerp voor kindcentrum Wijhe.

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Onderwijsorganisaties De Mare en mijnplein, kindercentrum de Bieënkorf en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) volgens het concept ‘huren als een eigenaar’. Dat betekent dat SMV het kindcentrum gaat realiseren, onderhouden en vervolgens gaat verhuren aan de gebruikers.
 

Gezamenlijke workshopmiddag voor opvang en onderwijs

Scholen en kinderopvang werken in Wijhe nauw met elkaar samen in het belang van kinderen. Dat deden ze al, maar in aanloop naar het kindcentrum is deze samenwerking extra versterkt. Onlangs organiseerden we een gezamenlijke workshopmiddag rondom de taalontwikkeling van jonge kinderen.
Pedagogisch medewerkers van de Bieënkorf, onderbouwleerkrachten van De Wije en Mijnpleinschool Wijhe en medewerkers van de Capellenborg kwamen samen voor een presentatie over de taalontwikkeling van jonge kinderen. De reacties waren erg positief. Er was veel herkenning en deelnemers kregen tips om direct praktisch mee aan de slag te gaan. Het onderwerp krijgt een vervolg in het ‘0-6 overleg’ waarin medewerkers van de Bieënkorf, De Wije en Mijnpleinschool Wijhe samenwerken. Zo wordt opvang en onderwijs nog beter (gezamenlijk) afgestemd op het leren en spelen van kinderen.
 

Even voorstellen: de nieuwe kwartiermakers Scholen voor Morgen

‘Niet náást elkaar, maar mét elkaar werken in Wijhe’ is wat Janneke Weulink en Armanda Janssen nastreven in de samenwerking tussen opvang en onderwijs. Sinds februari zijn ze naast hun werk op de Capellenborg en Mijnpleinschool Wijhe de nieuwe kwartiermakers. Wie zijn ze? En wat doen ze in deze rol?

‘Ik vind het vooral belangrijk om de plannen binnen Scholen voor Morgen praktisch te vertalen naar de mensen die elke dag met de kinderen werken,’ vertelt Armanda. Ze is onderbouwleerkracht op Mijnpleinschool Wijhe en focust zich als kwartiermaker op de samenwerking tussen opvang en onderwijs. ‘Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken niet in allemaal moeilijke plannen beschreven moet worden, maar dat het begint bij de verbinding. Elkaar opzoeken, expertise uitwisselen en de uitdagingen die er liggen met elkaar oppakken. Sinds februari ben ik vooral aan het meekijken en meedraaien op de scholen en kinderopvang. Ik krijg het idee dat de mensen die ik ontmoet óók zin hebben om te denken hoe we als opvang en onderwijs nog beter kunnen samenwerken en zie nu al verbindingen ontstaan. Dat is echt super!’


‘Ik zie nu al verbindingen ontstaan. Dat is echt super!’


Ook Janneke, werkzaam in het kernteam van De Capellenborg en als lerarenopleider bij Windesheim, krijgt energie van het kwartiermakerschap. Zij richt zich op de overgang van bovenbouwkinderen naar het voortgezet onderwijs. ‘Ik zie veel kansen in het belang van kinderen,’ zegt ze. ‘Bijvoorbeeld in talentontwikkeling van basisschoolkinderen door gebruik te maken van faciliteiten van de Capellenborg zoals het theater of het kooklab. Of leerlingen die meer aankunnen laten aansluiten bij onze lessen. Andersom kan het voortgezet onderwijs veel leren van basisschoolleerkrachten over bijvoorbeeld differentiëren. De komende tijd gaan we concreet dingen oppakken om de samenwerking te versterken. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke studiedag. We willen in het belang van de leerling elkaars expertise gebruiken. Er moet nu doorgepakt worden!’
 

Leven met oorlog

De Wije en Mijnpleinschool Wijhe hebben gezamenlijk een oorlogsmonument geadopteerd. Het staat symbool voor het herdenken van de verhalen van oorlog en bevrijding. Op 4 mei loopt een aantal leerlingen van de beide scholen samen met leerlingen van de Capellenborg een stille tocht. Ook hebben ze een bijdrage in de kerk met een vlog, een persoonlijk verhaal en een gedicht. Daarna leggen ze namens de scholen een krans bij het monument.
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring