Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #1 Februari 2023
24-02-2023

Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #1 Februari 2023

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org.
 

Kindcentra Olst en Wijhe ontkomen niet aan stijgende kosten

De hoge inflatie, de sterk gestegen bouwprijzen en de oplopende rente zijn nationale en internationale economische ontwikkelingen die ook de gemeente Olst-Wijhe raken. Voor het realiseren van de kindcentra in Olst en Wijhe betekent dit dat de kosten hoger zijn dan enkele jaren geleden berekend. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad vragen om extra geld beschikbaar te stellen ter compensatie van de stijgende kosten.

Voor het kindcentrum in Olst gaat dit om 50.000 euro per jaar en voor Wijhe om 70.000 euro per jaar. Ook stelt het college voor om het geld dat nog vrijkomt vanuit de verkoop en herbestemming van de oude schoollocaties te gebruiken. In totaal betekent dit voor het kindcentrum Olst een investering van 16,8 miljoen euro in plaats van de geraamde 10,1 miljoen euro. Voor Wijhe is dat een investering van 15,2 miljoen euro in plaats van de begrootte 10,4 miljoen. De investeringen beslaan een periode van 50 jaar.

Alle partijen in Scholen voor Morgen (de gemeente, De Mare, mijnplein, Bieënkorf en KOOS) voelen de verantwoordelijkheid om de opgelopen kosten te dragen. De gemeente heeft de wettelijke plicht om nieuwbouw van het basisonderwijs te financieren en daarom is de financiële impact voor hen het grootst. Voor de scholen en kinderopvang betekenen de stijgende kosten een verhoging van de jaarlijkse huur.

De gemeenteraad bespreekt op maandag 13 maart het voorstel van het college over de financiën. Het is de bedoeling dat het kindcentrum Olst eind 2025 begin 2026 in gebruik genomen kan worden. De verwachting is dat kindcentrum Wijhe eind 2026 begin 2027 klaar is.
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring