Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Bijna Groot: zo gaat de overgang naar de basisschool
06-03-2019

Bijna Groot: zo gaat de overgang naar de basisschool

In ‘Bijna Groot’ lichten we een activiteit uit binnen de Bieënkorf die in het teken staat van ontwikkeling. Deze keer: de overgangsprocedure van het kinderdagverblijf naar de basisschool.
 
Voor kinderen die de basisschoolleeftijd bereiken, kan het heel spannend zijn om straks naar die grote school te gaan. Bij de Bieënkorf bereiden we deze jongens en meisjes daarom zo goed mogelijk voor. Spelenderwijs laten we ze wennen aan groep 1, door ze aan Banjertijd mee te laten meedoen. Als het dan eenmaal zo ver is, zorgen we voor een zo goed mogelijke overdracht.
 
Uurtje kijken
Hoe die overdracht werkt? Karin Rondhuis, intern begeleider op basisschool de Peperhof in Wijhe, vertelt erover: “Zodra ouders voor een bepaalde basisschool hebben gekozen mogen de kinderen een uurtje komen kijken. Daar is ook de pedagogisch medewerker van de Bieënkorf bij; het vertrouwde gezicht dat ze kennen. Na dit uurtje nodigen we ze nog eens uit om vier dagdelen te komen wennen. Om goed over te dragen wie de kinderen zijn en hoe ze functioneren krijgen we daarnaast per kind een duidelijk ingevuld formulier.”
 
Hulp voortzetten
Maar soms heeft de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool wat meer werk omhanden. “Sommige kinderen hebben een VVE-indicatie. Dat betekent dat ze moeite hebben met bijvoorbeeld taal of het sociaal emotionele vlak. Hiervan moeten wij als basisschool ook op de hoogte zijn, dus voor deze kinderen is er de zogeheten warme overdracht. We gaan om tafel met de ouders, de begeleiders van de Bieënkorf, de juf of meester van groep 1, en ik. Samen bespreken we waar het kind tegenaan loopt, welke hulp er al is geboden en hoe we dat kunnen voortzetten. Zo kan de ontwikkeling van het kind het beste worden opgepakt door de school.”
 
Het geschikte onderwijs
De school is er door deze kennis sneller bij, omdat ze al op de hoogte zijn van achterstanden. “We hoeven het dan niet zelf meer te ontdekken. Daardoor komt de hulp sneller op gang zodra het nodig is.” Ook is de warme overdracht nuttig als er twijfel bestaat over het onderwijs dat het kind moet gaan krijgen. “Soms is het reguliere onderwijs voor een kindje niet geschikt. Het gesprek met de Bieënkorf gebruiken we dan om te overleggen over of de leerling wel op onze school past. Samen zorgen we dan voor een advies voor de ouders.”  
 
Veilige overgang
Tot slot organiseert de Bieënkorf samen met alle basisscholen eens per jaar een speciale middag voor onderbouwleerkrachten uit Wijhe, werknemers van de Bieënkorf, de bibliotheek en de GGD. Ook deze middag heeft als doel om de doorgaande ontwikkelingslijn tussen de kinderopvang en de basisscholen zo goed mogelijk te laten verlopen. “We willen er constant voor zorgen dat onze manier van werken goed op elkaar aansluit,” vertelt Jannie ten Wolde van de Bieënkorf. “De stap van het kinderdagverblijf/peuterwerk naar school is dan minder groot, waardoor de basisschool veilig aanvoelt voor nieuwe kinderen.”
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring