Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2022 Kinderopvangtoeslag Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
 16. Corona
22-04-2020 Nieuwsbrief 9 Kinderopvang en scholen i.v.m. corona
22-04-2020

22-04-2020 Nieuwsbrief 9 Kinderopvang en scholen i.v.m. corona

Nr. 2020-09
Raalte, Olst-Wijhe, 22 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en medewerker(s), 

Gisteren heeft het kabinet besloten dat de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus voor de basisscholen en de kinderopvang tot 11 mei gehandhaafd blijven. Op 11 mei zullen de scholen weer open gaan. Eerst gedeeltelijk en als dat verantwoord is op een later moment geheel. De kinderopvang gaat per 11 mei volledig open. 

De buitenschoolse opvang volgt het ritme van de kinderen van het basisonderwijs. Dit is een punt van aandacht in onze overleggen.

Voor de leerlingen van het SBO en het SO geldt dat de scholen op 11 mei weer helemaal open zullen gaan voor die leerlingen in de leeftijd van de basisschoolleerling (12 jaar). Voor de kinderen geldt dat de 1,5 meter regel niet meer van toepassing is. Voor zover dat kan, wordt er tussen leraren en leerlingen wel 1,5 meter afstand gehouden. 

Nog steeds geldt ook de regel dat uw kind bij klachten (ziekteverschijnselen en koorts) thuis blijft net als de andere leden van het gezin. Dat geldt ook voor leerkrachten met klachten of een gezin waarin klachten zijn. Het kan dan ook zijn dat we op bepaalde momenten niet genoeg medewerkers hebben om opvang of onderwijs te verzorgen. Houdt u dus rekening met wijzigende omstandigheden, die soms kort van te voren pas bekend kunnen zijn. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 

We begrijpen dat u in deze nieuwe fase van de coronatijd veel vragen heeft. Vragen met betrekking tot het halen en brengen van kinderen, de overgang van leerlingen naar een volgend leerjaar, de instroom van kleuters en de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. In de komende weken zullen de antwoorden vanuit de organisaties worden gegeven. Dat kan op twee manieren: 
 • Door alle organisaties tegelijk, omdat de vraag voor iedereen speelt 
 • Per organisatie of school omdat de vraag specifiek daarvoor geldt 
Het betekent dat u in de komende weken vanuit verschillende kanten informatie kunt verwachten. Wij proberen dit zoveel mogelijk te stroomlijnen. Zijn er dingen onduidelijk, neemt u dan vooral contact op zodat wij u verder kunnen helpen of doorverwijzen. 

Ook zullen de organisaties zich moeten bezinnen op activiteiten met grotere groepen mensen. Het Kabinet heeft een uitspraak gedaan over activiteiten waar een vergunning voor nodig is en dat ouderavonden, afscheidsavonden, schoolkamp, recepties e.d. daar niet onder vallen. Hoe daarmee wordt omgegaan melden wij u op een later moment. 

De afgelopen dagen hebben we ons met de locatieleiders, directeuren en teams al voorzichtig voorbereid op een ruimere openstelling van onze scholen en opvanglocaties. Via de mail zal de school of locatie voor de kinderopvang u informeren op welke wijze uw kind weer kan komen en hoe men de nieuwe organisatie heeft uitgewerkt. Heeft u echt een vraag die niet kan wachten, neemt u dan via de mail contact op met de school of opvanglocatie zodat men daar de vraag kan beantwoorden. 

Na 11 mei gaan we in de vakantieregio Noord in een snel tempo toe naar de zomervakantie. Ons doel is dan ook om het schooljaar zo goed mogelijk af te ronden en de focus te leggen op een goede start in augustus as. Misschien heeft u in de media allerlei standpunten langs zien komen over vermeende onderwijsachterstanden. Wij zijn van mening dat de kinderen de afgelopen periode op diverse manieren veel hebben geleerd. Misschien niet allemaal zaken die in het curriculum hebben gestaan, misschien niet alle dingen die in ons programma stonden. Het belangrijkste voor ons is nu dat de kinderen weer in ritme komen. Het sociale contact, groepsverband en hun onderlinge relaties weer op kunnen bouwen. Kwaliteit staat bij ons allen altijd bovenaan maar soms zijn er even andere zaken belangrijker. Houdt u dus rekening met aanpassingen en veranderingen wat betreft data en activiteiten tot de zomervakantie. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de eigen organisatie.
 
Dreamzzz Kinderopvang 085 - 76 00 379
KDV De Rode Bank 0572 – 36 22 20
Kindercentrum De Bieënkorf 0570 – 52 41 14
Kinderopvang KOOS 0572 – 36 01 85 [voor locatiespecifieke vragen kunt u contact opnemen met de locatie coördinator tijdens de openingstijden van de locatie]
Peuterspeelzaal De Smurfen 0529 – 401 053
‘t Hummeltieshonk 0572 – 36 09 04 of 06 – 24 26 60 10
Kinderopvang ‘t Schoapie 0572 – 35 47 40
Stichting de Mare 0572 – 34 72 90 [voor school-specifieke vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school tijdens de openingstijden van de school]
Stichting mijnplein 0572 – 35 26 35
 
Marlies Bulder,
Hoofd Kindercentrum de Bieënkorf

Jurgen Bruggeman & Audrey Jansen,
Directeuren KDV de Rode Bank

Inge Tijdhof,
Directeur-Bestuurder Kinderopvang KOOS

Maarten Bauer & Bart de Grunt,
College van Bestuur Stichting mijnplein

Adrie Bolijn,
Directeur-Bestuurder Stichting de Mare

Silvia en Martin Nikamp,
Kinderopvang ‘t Schoapie

Chantal Hartvelt, Directeur
Dreamzzz Kinderopvang

Mariette ten Hof,
Peuterspeelzaal De Smurfen

Linda Derks,
Eigenaar Peuterspeelzaal `t Hummeltieshonk
 
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring