Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2022 Kinderopvangtoeslag Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
 16. Corona
16-04-2020 Nieuwsbrief 8 Kinderopvang in verband met coronavirus
16-04-2020

16-04-2020 Nieuwsbrief 8 Kinderopvang in verband met coronavirus

2020-08

Raalte, Olst-Wijhe, 16 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en medewerker(s),

Opvang is nog steeds NOODopvang
We merken dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen steeds makkelijker brengen in bepaalde kernen. Dit terwijl ouders gewoon thuis werkzaam zijn. Daarom halen wij de criteria voor noodopvang zoals gecommuniceerd in de gezamenlijke nieuwsbrief 4 nogmaals aan:

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel als mogelijk zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Pas als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is daarmee geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

U zal begrijpen dat het voor de kinderopvang en de school lastig is om beroepen van ouders te ‘controleren’. In het algemeen geldt natuurlijk nu ‘het kind gaat niet naar opvang of school tenzij……’ Alleen op deze manier kunnen wij de kans op besmetting zoveel mogelijk indammen. Raadpleeg ook de informatie vanuit de Rijksoverheid.

Inventarisatie NOODopvang meivakantie
De coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 28 april as. Dit houdt in dat de kinderopvangorganisaties in ieder geval tot en met 28 april 2020 zijn gesloten en de scholen dicht zijn tot in ieder geval na de meivakantie. Omdat we niet weten hoe het eruit komt te zien na 28 april willen wij in gezamenlijkheid en in opdracht van de Gemeente Raalte en de Gemeente Olst-Wijhe inventariseren hoeveel kinderen in de komende meivakantie gebruik moeten maken van noodopvang, omdat u als ouder(s)/verzorger(s) werkzaam bent in een cruciaal beroep/vitaal proces én de opvang écht niet anders kunt regelen. Wij vragen u om dit bij uw eigen kinderopvang organisatie en/of school aan te geven voor maandag 20 april 12 uur op de voor u bekend zijn wijze van communiceren. Voor Kindercentrum de Bieënkorf is dat planning@bieenkorf.nl.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw eigen organisatie:
KDV De Rode Bank 0572 – 36 22 20
Kindercentrum De Bieenkorf 0570 – 52 41 14
Kinderopvang KOOS 0572 – 36 01 85 [voor locatiespecifieke vragen kunt u contact opnemen met de locatie coördinator tijdens de openingstijden van de locatie]
‘t Hummeltieshonk 0572 – 36 09 04 of 06 – 24 26 60 10
Kinderopvang ‘t Schoapie 0572 – 35 47 40
 
Ondanks de nadrukkelijke oproep om alleen een beroep te doen op noodopvang als het echt niet anders kan, voelen wij ons - samen met de Gemeenten en het Centrum voor Jeugd & Gezin – verantwoordelijk dat hulp voor kwetsbare gezinnen goed wordt geregeld. Lees hierover meer op de volgende bladzijde.

Kinderen in kwetsbare (thuis)situaties
De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben veel impact op gezinnen. Het vraagt de nodige flexibiliteit en brengt uitdagingen met zich mee. Soms zijn deze uitdagingen te groot. Soms ontstaan er onveilige situaties, doordat bijvoorbeeld kinderen of ouders nu de hele dag thuis zijn. Er is hulp mogelijk voor deze gezinnen in de vorm van noodopvang, zorg of ondersteuning.
 
Informatie voor ouder(s) en verzorger(s)
De noodopvang voor kinderen is speciaal bedoeld voor kinderen van ouders die in vitale sectoren werken. Ook kinderen in kwetsbare thuissituaties kunnen eventueel gebruik maken van noodopvang.
De gemeentes Raalte en Olst-Wijhe hebben met het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) afspraken gemaakt over gezinnen waarvan de thuissituatie kwetsbaar is. Het CJG kijkt goed wat er nodig is om zo ernstige problemen te voorkomen. Eventueel kan er voor de kinderen uit het gezin noodopvang of andere ondersteuning worden ingezet. Inzet van noodopvang, zorg of ondersteuning gebeurt altijd in afstemming met het CJG. We kijken bijvoorbeeld naar:
 • Kinderen (of ouders) met psychische problemen;
 • Kinderen in gezinnen waar ernstige risico’s voor veiligheid spelen;
 • Kinderen met een Sociaal medische indicatie (SMI);
 • Jonge mantelzorgers.
 
Lukt het niet meer om uw kind thuis goed op te vangen en zijn er geen mogelijkheden meer in uw eigen netwerk? Loopt de spanning thuis op en is de balans verstoord?
 
Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin:  
Het CJG gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing voor de komende weken, dit hoeft niet altijd noodopvang te zijn. Samen proberen we de balans terug te krijgen.
Over het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.
Hier kunt u terecht om antwoord te krijgen op vragen die er zijn. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie. Ook in deze bijzondere tijd is het CJG er voor advies en ondersteuning.
Kijk voor meer informatie op de CJG uit uw Gemeente: CJG Raalte of CJG Olst-Wijhe.
 
Wij zullen na de persconferentie op 21 april weer een nieuwsupdate aan u versturen.

Marlies Bulder,
Hoofd Kindercentrum de Bieënkorf

Jurgen Bruggeman & Audrey Jansen,
Directeuren KDV de Rode Bank

Inge Tijdhof,
Directeur-Bestuurder Kinderopvang KOOS

Silvia en Martin Nikamp,
Kinderopvang ‘t Schoapie

Linda Derks,
Eigenaar Peuterspeelzaal `t Hummeltieshonk
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring