Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2023 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
16-03-2020 Nieuwsbrief Kinderopvang en Scholen
17-03-2020

16-03-2020 Nieuwsbrief Kinderopvang en Scholen

Kinderopvang en scholen Nieuwsbrief 4 in verband met coronavirus

Raalte/Olst-Wijhe, 16 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf vandaag willen wij u graag (indien noodzakelijk) via deze weg informeren over actuele veranderingen in deze
Corona-crisis. De bedoeling is dat we u maximaal 1x per dag via deze weg informeren. Indien er geen informatie is,
verschijnt er geen nieuwsbrief.

Met de onderstaande organisaties willen we graag gezamenlijk optreden in de informatievoorziening.

1. Wat gebeurt er in de scholen en de kinderopvang?
Vandaag was er (nog) weinig vraag naar opvang. Dit zorgt ervoor dat we flexibeler onze werknemers in zullen
zetten en de bezetting naar beneden zullen brengen. Tegelijk beseffen we ons ook dat de vraag naar opvang
dagelijks zal wisselen en misschien wel zal toenemen de komende tijd.
Onze directeuren en locatieleiders houden dit goed in de gaten om voldoende opvang te waarborgen.

2. Cruciale Beroepsgroepen
Het besluit dat de scholen/kinderdagverblijven openblijven voor ouders met cruciale beroepen is bijgesteld:
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een
cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een
beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde
eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen
aan het werk kunnen blijven.


In de persconferentie gaf minister Slob aan dat men een overzicht heeft opgesteld van de beroepen, die onder het
begrip 'cruciaal’ vallen. Het overzicht van deze beroepen treft u aan op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Nadrukkelijk gaat het dus om de ouders, die werk hebben dat onder één van deze sectoren valt. U zal begrijpen
dat het voor de kinderopvang en de school lastig is om beroepen van ouders te ‘controleren’. Neemt u bij twijfel
met uw werkgever contact op om een goede afweging te maken. In het algemeen geldt natuurlijk nu ‘het kind gaat
niet naar opvang of school tenzij……’

3. Praktische vragen aan onze organisaties:
a. de contactpersoon voor alle vragen is de leiding van de kinderopvangorganisatie en bij de scholen de
schooldirecteur. Voor elke organisatie is dit degene, die de regie voert over de communicatie naar ouders
en externe partners.
b. vragen over zaken m.b.t. de kinderopvang of de school van uw kind kunt u via de mail stellen.

4. Leren op afstand
Het leren op afstand is nog niet iets dat we in de volle breedte in de vingers hebben. Ook beseffen we ons heel
goed dat we niet de standaard kunnen blijven bieden van onderwijs die u van ons gewend bent. Soms zullen de
aangereikte ideeën dan ook het karakter hebben om u te ondersteunen de tijd met de kinderen goed door te
brengen.
Op elke school wordt nu gewerkt aan oplossingen en via de schoolkanalen ontvangt u hierover bericht.

5. Extra informatie over de kinderopvangtoeslag en de ouderbijdrage
Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en
wordt deze doorbetaald.
U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw
inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
Betaal de gehele factuur voor opvang, zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren
vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand
april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage
voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. De Rijksoverheid krijgt hier ook veel vragen
over. Zij kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over
communiceren.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-enkinderopvang

6. Kinderopvang voor mensen met cruciale beroepen:
De kinderopvang en gastouderopvang zijn dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de
vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen
kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.
Daarnaast blijven we een beroep doen op alle ouders (al dan niet beide met een cruciaal beroep) om toch de
kinderen thuis te houden. Alleen op deze manier kunnen wij de kans op besmetting zoveel mogelijk indammen.
Wanneer u als een van beide, of allebei de ouders een cruciaal beroep heeft en uw kind heeft milde
verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden) kan uw kind niet komen.
Hier kunt u nalezen of uw beroep in de cruciale beroepsgroep valt.

7. Afstemming met Gemeente:
Alle bovenstaande organisaties werken samen met de Gemeente van uw woonplaats. We stemmen onze vragen
en dienstverlening af en proberen proactief te zijn in onze acties. We vragen uw begrip dat dit per dag kan
wisselen en we doen ons best verwarring te voorkomen. Daarvoor ook deze nieuwsbrief. Zo goed als dat kan,
zullen wij u van zaken, die de kinderopvang of school aan gaan op de hoogte stellen en wij vragen u om met
regelmaat uw mail te controleren omdat de berichtgeving via dit kanaal zal gebeuren.

Checkt u ook voor de zekerheid uw spambox en vraagt u bij kennissen na of zij de informatie hebben ontvangen.

Meer informatie over het coronavirus en de kinderopvang kunt u hier vinden.
Meer informatie over het coronavirus en het onderwijs kunt u hier vinden.

Wij danken u voor uw medewerking en laten we passend bij onze Sallandse aard de rust bewaren en dit samen
aanpakken

Met vriendelijke groet,
Marlies Bulder
Hoofd Kindercentrum de Bieënkorf

Jurgen Bruggeman & Audrey Jansen
Directeuren KDV de Rode Bank

Inge Tijdhof
Directeur Bestuurder KOOS

Silvia en Martin Nikamp
Kinderopvang ’t Schoapie

Chantal Hartvelt
Directeur Kinderopvang Dreamzzz

Mariette ten Hof
Kinderopvang De Smurfen

Maarten Bauer & Bart de Grunt
College van Bestuur Stichting mijnplein

Adrie Bolijn
directeur-bestuurder Stichting de Mare
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring