Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2022 Kinderopvangtoeslag Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
 16. Corona
15-12-2020 Nieuwsbrief 10 Kinderopvang i.v.m. Corona
15-12-2020

15-12-2020 Nieuwsbrief 10 Kinderopvang i.v.m. Corona

Nr: 2020-10
Wijhe, 15-12-2020
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en/of medewerker(s),

Nederland gaat van half december tot half januari in lockdown. Ook de kinderopvang en het onderwijs zullen gesloten zijn. Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de directe gevolgen voor zover die nu bekend zijn. Het is goed mogelijk dat er in de komende dagen nog aanvullende informatie uw kant op komt. De bedoeling is dat kinderopvang en scholen, net als bij de sluiting in maart, wél de noodopvang gaan organiseren.

Waarom gaat kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.
 
Dit zijn de belangrijkste zaken:
 • kinderopvang en scholen zijn vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari gesloten.
 • het kabinet beslist op 12 januari, afhankelijk van de stand van de besmettingen of kinderopvang en scholen op 18 januari weer open mogen.
 • van woensdag 16 december tot maandag 18 januari zal de noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geregeld moeten worden.
Kinderen van 0-4 jaar: worden op de Bieënkorf of bij de gastouder opgevangen.
Kinderen van 4-12 jaar: Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang/onderwijs op school.
BSO-kinderen worden na schooltijd en in vakanties door de BSO of gastouder opgevangen tijdens de reguliere openingstijden.De Bieënkorf biedt alleen noodopvang aan kinderen die een contract met ons kindercentrum hebben.
 • Kindercentrum de Bieënkorf is gesloten van 24 december 2020 17.00 uur tot en met 3 januari 2021. In deze periode bieden wij ook geen noodopvang!
De overheid heeft een overzicht opgesteld van de beroepen, die onder het begrip ‘cruciaal’ vallen. Het overzicht van deze beroepen treft u aan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen.
We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Wij willen u wijzen op een aantal praktische gevolgen:
 • Alle kinderen melden wij af in de Bieënkorf-app voor de periode 16 december 2020 t/m 17 januari 2021. Indien u recht heeft op noodopvang wordt uw kind door ons weer toegevoegd; u kunt in de app dan zien in welke groep uw kind die dag is geplaatst. Op ons YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCIpnZIy9QNYodTZVp5tUkaQ) kunt u de looproutes zien naar de groepen, indien uw kind op een andere groep dan normaal is geplaatst. 
 • Noodopvang kunt u aanvragen door een mail te sturen naar planning@bieenkorf.nl.
In deze mail geeft u aan:
- voor uw kind: op welke data en tijden u noodopvang nodig heeft.
- voor uzelf en uw partner: welk beroep en welke werkgever u heeft.
Wij vragen u om berichten die al via de Bieënkorf-app zijn gestuurd opnieuw naar ons te mailen via planning@bieenkorf.nl.
 
 • er kunnen mogelijk knellende situaties zijn waarin andere opvang voor kinderen niet te regelen is. Mocht dit het geval zijn bij u, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op.
 
Compensatie overheid – betaling van de facturen
Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.
 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
 
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs.
Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld, daarnaast raakt u uw opvangplek kwijt.
 
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?
Misschien hebt u vragen? Ons advies is de landelijke maatregelen op te volgen en voor informatie te kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of te bellen met 0800-1351 (elke dag bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur).
Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u contact opnemen met de eigen organisatie.
 
Wij wensen u allen een gezonde tijd en bovenal warme kerstdagen in kleine kring.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marlies Bulder
Kindercentrum de Bieënkorf
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring