Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2022 Kinderopvangtoeslag Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
 16. Corona
15-03-2020 Sluiting kinderopvanglocaties en scholen in verband met Coronavirus
15-03-2020

15-03-2020 Sluiting kinderopvanglocaties en scholen in verband met Coronavirus

Sluiting kinderopvanglocaties en scholen in verband met coronavirus

Raalte/Olst-Wijhe, 15 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag, 15 maart, is door het kabinet het besluit genomen om alle kinderopvanglocaties en scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met ingang van maandag 16 maart te sluiten met uitzondering voor de kinderen waarvan beide ouders vitale beroepen hebben. Deze sluiting duurt tot in elk geval tot 6 april a.s. .

De sluiting betekent concreet dat uw kind geen opvang of onderwijs kan krijgen. Wij begrijpen dat dit kabinetsbesluit vergaande gevolgen heeft voor uw persoonlijke situatie en die van uw kinderen. Onzes inziens is het echter een logisch besluit dat noodzakelijk is om deze virusuitbraak het hoofd te bieden.

Voor onze medewerkers geldt dat zij, indien ze geen klachten hebben of ziek zijn, werken. Dat werk is dan gericht op twee doelen:
a. opvang en onderwijs voor kinderen van ouders met vitale beroepen
b. voor leerkrachten: onderwijs-op-afstand mogelijk maken voor de leerlingen die thuis moeten blijven.

In de persconferentie gaf minister Slob aan dat men een overzicht heeft opgesteld van de beroepen, die onder het begrip ‘vitaal’ vallen. Het overzicht van deze beroepen treft u aan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Nadrukkelijk gaat het dus om de ouders, die werk hebben dat onder één van deze sectoren valt. U zal begrijpen dat het voor de kinderopvang en de school lastig is om beroepen van ouders te ‘controleren’. Neemt u bij twijfel met uw werkgever contact op om een goede afweging te maken. In het algemeen geldt natuurlijk nu ‘het kind gaat niet naar opvang of school tenzij……’

Wij willen u wijzen op een aantal praktische gevolgen:
a. de contactpersoon voor alle vragen is de leiding van de kinderopvangorganisatie en bij de scholen de schooldirecteur. Voor elke organisatie is dit degene, die de regie voert over de communicatie naar ouders en externe partners.
b. vragen over zaken m.b.t. de kinderopvang of de school van uw kind kunt u via de mail stellen. Wilt u persoonlijk contact vermeld dan in uw bericht het telefoonnummer waar u te bereiken bent.
Hebt u vragen aan de centrale leiding van een kinderopvangorganisatie of aan een schoolbestuur stuur dan uw bericht naar het centrale mailadres dat u op de website van de organisatie aantreft. Ook hier geldt: vermeld voor persoonlijk contact uw telefoonnummer.
c. alle kinderopvang- of schoolafspraken vervallen tot nader bericht. Via de organisatie zal u te zijner tijd vernemen welke afspraken op welk moment weer worden opgepakt. Definitieve data kunnen wij u daar nu nog niet voor geven.
d. voor landelijk vastgelegde data (b.v. de eindtoets in april) volgen we de berichtgeving. Als daarover ontwikkelingen of veranderingen zijn laten we u dit weten of verwijzen wij u naar de landelijke berichtgeving.
e. voor SBO De Horizon en SO/VSO De Zonnehof/Hofplein zullen ouders apart bericht krijgen of en hoe leerlingen naar school kunnen komen in verband met het leerlingenvervoer.
f. er kunnen mogelijk knellende situaties zijn waarin andere opvang voor kinderen niet te regelen is. Mocht dit het geval zijn bij u, neemt u dan rechtstreeks contact met de kinderopvangorganisatie of de schooldirecteur. De opvang is dan maximaal 2 dagen.

Op elke school zal men kijken naar de mogelijkheden om onderwijs-op-afstand te realiseren. Ook hierover zal u via de school bericht ontvangen. Dat dit van leerkrachten tijd vraagt om het goed te organiseren mag duidelijk zijn. Als zaken hiervoor zijn afgerond dan zullen scholen u via de eigen kanalen informeren.

Zo goed als dat kan zullen wij u van zaken, die de kinderopvang of school aan gaan op de hoogte stellen en wij vragen u om met regelmaat uw mail te controleren omdat de berichtgeving via dit kanaal zal gebeuren. Wij danken u voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,
Marlies Bulder
Hoofd Kindercentrum de Bieënkorf

Jurgen Bruggeman & Audrey Jansen
Directeuren KDV de Rode Bank

Inge Tijdhof
Directeur Bestuurder KOOS

Silvia en Martin Nikamp
Kinderopvang ’t Schoapie

Chantal Hartvelt
Directeur Kinderopvang Dreamzzz

Mariette ten Hof
Kinderopvang De Smurfen

Maarten Bauer & Bart de Grunt
College van Bestuur Stichting mijnplein

Adrie Bolijn
directeur-bestuurder Stichting de Mare
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring